Embassy of the People's Republic of China
ContactCompanyFrom Embassy of the People's Republic of China

 +973 -17723800  
 +973 -17826727


Qi Zhenhong , Ambassador
Guo Hu , First Secretary, Head of Economic
Liu Guipeng , Attache, Economic & Commercial Office
Zang Bing , Third Secretary
Wang Shuangxin , Commercial Attache